Новини

Лиляна Павлова представи екипа си

Министър Лиляна Павлова представи напълно завършен екип на министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), който ще изпълнява основните приоритети. Политическият кабинет е съставен от началник на кабинета, трима заместник-министри, четирима съветници и един парламентарен секретар. Началник на кабинета е Таня Милева, която е заемала същия пост и в предишния мандат на Лиляна Павлова като министър на МРРБ. Тримата заместник-министри са Деница Николова с ресор „Управление на всички програми финансирани със средства от ЕС”, Иван Аспарухов с основен ресор „Регионална политика и целенасочено планиране на най-слаборазвитите региони” и Николай Нанков, който е бил заместник-министър на Павлова в предишния кабинет с основен ресор и дейности, свързани с устройство на територията, управление на държавната собственост. Парламентарен секретар е Кристина Милева. Четиримата съветници на Лиляна Павлова са Евгени Чачев, бивш министър на регионалното развитие, Лазарина Стоичкова, която ще отговаря за електронното управление, кадастъра и пътищата, Десислава Йорданова, чийто основен ангажимент ще бъде създаване на национална програма за енергийна ефективност, саниране на жилищни сгради, а Радослав Русев ще координира дейността на междуведомствения механизъм за провеждане на водната реформа и ще съветва министъра в сектор ВиК. Милка Гечева и Лазар Лазаров остават ръководители на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Сия Николаева ще е главен секретар на министерството.

При представянето Павлова се похвали, че е дошъл моментът министерството да започне да функционира като едно цяло, след закриването на министерството на инвестиционното проектиране и връщането на правомощията на местната власт.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us