Новини

Мафиотите се прицелват към екологията


На 8 ноември Интерпол прие резолюция в подкрепа на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Тя изисква от полициите по света да се мобилизират срещу посегателствата върху околната среда, което ще доведе до сериозно отношение към тези престъпления. Решенията бяха взети в Доха, Катар, където се състои 79-то Общо събрание на Интерпол. Мафиите се снабдяват с огромни суми от  трафика на застрашени видове. Изградени са професионални престъпни мрежи на световно ниво, които убиват или ловят животни в големи мащаби. Според Самюъл Уосър от Вашингтонския университет в Сиатъл, само трафикът на диви видове възлиза на над 20 милиарда долара годишно, като стойността на конфискуваната слонова кост може да достигне 20 млн. долара на заловена пратка.

Престъпни организации знаят, че от екология се печели толкова, колкото от наркотрафик. Новият бизнес за мафиите вече е свързан освен с трафика на животни и бизнесът с преработката на отпадъци, в която мафиите са намесени от десетилетия, но и присвояването чрез измама на обществени средства, главно в областта на възобновяемите енергийни източници и в частност – вятърната енергия, където с помощта на фалшифицирани проекти, се отклоняват милиони. Мафиотите вършат комбинации с различни, трудно предотвратими измами с ДДС и с въглеродните квоти – въведеното наскоро „право да замърсяваш“, като в Европа тези измами вероятно надхвърлят 5 милиарда евро, коментираха специалистите от Интерпол.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us