Новини

Махат рекламите в историческия център на София

Столичният общински съвет прие промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Проектонаредбата бе гласувана на вчерашното редовно заседание на органа на местното самоуправление на София. Вносители на предложението бяха група общински съветници – Силвия Христова, Искра Ангелова, Милка Христова, Зафир Зарков, Борислав Бориславов и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община.

Основните промени в наредбата са:

  • увеличаване разстоянието между рекламните и информационните елементи, унифициране на размерите им и създаване на допълнителна защита на историческия център
  • намаляване на наситеността на градската среда с рекламни елементи и ограничаване на размерите им
  • разграничаване реда за одобряване на схеми върху публична и частна общинска собственост и държавна собственост, както и реда за одобряване на общи и подробни схеми, като се предвижда и възможността за отмяна на вече одобрена схема
  • създаване на по-подробни регламенти за запазване на достъпната среда в публичните пространства като се намалява възможността за създаване физически препятствия по тротоарите
  • създаване регламент с технически изисквания към разполагането на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и към подвижни съоръжения за извършване на търговия на открито
  • засилване на възможностите за ефективен контрол над незаконно поставените преместваеми обекти и рекламни елементи, намаляване на административния ресурс за съдебни процедури и създаване на механизми, с които недобросъвестното поведение може да бъде максимално предотвратявано
  • предвиждане на мерки в защита на кандидати в неравностойно положение при участието им конкурси при отдаване под наем на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти и за извършване на търговия на открито.

В следващите дни ще бъде публикуван и пълния текст на приетата наредба, съобщават от направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

В рамките на 4 месеца ще се изготвят методически указания за облика на заведенията на открито. Собствениците им ще имат една година да ги променят съгласно новите изисквания.

„Желанието ни е да няма дървени платформи, тентите да са в няколко цвята, които ще определим и от които ще се избира, а рекламата по чадърите да е само в отвесната им част“, обясни арх. Здравков.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us