Новини

Математиците сметнаха коя е формата, която не се повтаря

След десетки години на търсения, математиците са открили една-единствена форма, която може да се използва за пълно покриване на повърхност, без да се създава повтарящ се модел. Дълго търсената форма е изненадващо проста, но откриването ѝ е отнело десетилетия – и може да намери приложение във всички области от материалознанието до декорацията, пише Ню Сайнтист.

Т.нар. апериодичен монотон е единична форма, която може да покрие двумерно пространство с модел, който никога не се повтаря точно. Един от авторите, Крейг Каплан, обяснява: Колко малък може да бъде един набор от апериодични плочки? Първото апериодично множество има над 20000 плочки. Последвалите изследвания намалиха този брой до множества с размер 92, след това 6, а накрая 2 под формата на известните плочки на Пенроуз. Работата на Пенроуз датира от 1974 г. Оттогава насам други хора са конструирали множества с размер 2, но никой не е успял да открие една единствена форма, която да покрива плочките на равнината апериодично. Може ли изобщо да съществува такава форма?

Тейлър и Соколар се доближават до нея със своята шестоъгълна плочка. Но тази форма изисква допълнителни маркировки или модификации, за да се подрежда апериодично, което не може да бъде кодирано единствено в очертанията ѝ.

Апериодичният монотон е известен още като айнщайн.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us