Новини

МБВР ще консултира МОСВ за планове за управление на речните басейни и риска от наводнения

На вчерашното си заседание правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти между министерството на околната среда и водите (МОСВ) и международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Споразумението е в изпълнение на меморандума за разбирателство между страната ни и МБВР за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове. То предвижда екоминистерството да получи консултантски услуги в подкрепа на разработване на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.) и разработване на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ – трети цикъл 2022-2027 г.)

По отношение на плановете за управление на риска от наводнения МБВР ще предостави консултантски услуги за разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения, при актуализацията на предварителната оценка на риска, както и за съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения. Ще бъде консултирано разработването на методики и извършването на проучвания. Ще се определи програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата.

За плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на ЕС за водите. Ще се разработят методики и извършат проучвания. Ще се направи характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела. Ще се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us