Новини

Мерят масата на китовете с дронове

Специалисти от Дания и САЩ ще измерват масата на китовете с помощта на дронове.
Учени от датския Институт за перспективни изследвания в Орхус и океанографския институт „Удс Хоул“ в Масачузетс, САЩ, са установили как с точност да измерват теглото на живеещи на свобода китове, като за целта използват единствено въздушни снимки, направени от дронове.
Новаторският метод, описан в сп. „Methods in Ecology and Evolution“, може да се използва, за да се придобият повече знания за физиологията и екологията на едрите морски обитатели.
Измервайки телесната дължина, широчина и височина на свободно живеещи Южни гладки китове, фотографирани от дронове, изследователите са разработили модел, който точно изчислява телесния обем и масата им. Заради огромните им размери досега единственият начин за получаването на подобна информация е бил да се претеглят мъртви или изхвърлени на брега екземпляри.
„Знанието за телесната маса на свободно живеещи китове открива нови изследователски пътища“, казва Фредрик Кристиансен от датския екип.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us