Новини

Международна конференция за Data Spaces в София (ГЛЕДАЙТЕ ОНЛАЙН)

Международна конференция за Data Spaces се провежда днес в София.

Събитието е първото по рода си за България. То може да бъде следено онлайн.

Събитието бе открито от директора на института за Големи данни в полза на интелигентното общество GATE проф. Силвия Илиева, която пожела на всички да са вдъхновени от развитието на технологиите, както работещите в GATE. Поздравителен адрес от министерството на иновациите огласи проектите на министерството и планираните инвестиции в областта на технологиите, които са значителни суми. Забележително беше обръщението на Таня Христова от общината в Габрово, която каза, че на местно равнище се виждат проблемите, но там се виждат и възможностите за създаване на по-добра жизнена среда.

Програмата на събитието.

Urban Data Space представлява разпределена архитектура, която функционира като една екосистема за данни, базирана на споделени политики и правила. Пространството съхранява данни от публични институции, частни субекти и граждани, които могат да се използват при равнопоставени условия така, че да насърчат иновациите, растежа и конкурентоспособността.

Пространството обединява данни, технологична инфраструктура и съответните механизми и правила за управление, които да улеснят сигурното предоставяне и споделяне на информация от различни институции, взели участие в него – държавни институти, корпорации, технологични фирми, общини, неправителствени организации и стартъпи.

Urban Data Space дава предпоставка за по-широката наличност от данни в цялата икономика на страната. Пространството цели да създаде обща мрежа от учени, технологични експерти, юристи, икономисти, социолози и предприемачи, която да стимулира взаимодействието между науката, бизнеса, правителството и гражданите.

По думи на проф.Илиева, пространството осигурява сигурно и безпроблемно споделяне на данни между участниците в него, които са ценен ресурс за развитието на иновативни продукти, решения и услуги в полза на обществото.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us