Новини

Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие

На 04.02.2019 г. е създадена междуведомствена работна група, която в двумесечен срок трябва да разгледа проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол в петък. Тя пое ангажимент да информира народните представители за резултатите от работата на групата. Tова съобщиха от пресслужбата на МРРБ.

В състава на групата са включени представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, министерствата на околната среда и водите и на туризма. Те трябва да направят прецизен анализ на всички случаи. Важна задача пред експертите за решаване на проблема с дюните и тяхното опазване като природно богатство е да се даде определение на това дали са природно образувание или са терен.

Министърът запозна депутатите с предприетите действия по последните сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по морето. Съставени са актове за установяване на административни нарушения до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обект „Курортен комплекс Алепу вилидж“ в община Созопол. Относно строителството на територията на къмпинг „Градина“ от възложителя е деклариран отказ от реализирането му. При извършена допълнителна проверка на 29.01.2019 г. е установено, че изкопът на строежа е засипан и теренът е изравнен.

Пред медии министър Аврамова добави, че експертите ще трябва да направят анализ на законодателството и да излязат с предложения за промени. Целта е всички заедно да се погрижим Черноморието да запази всички природни дадености и най-вече това, което хората искат – чувствителните зони край плажовете да останат девствени и незастроени.

По-голяма част от дюните са в частни имоти. В периода 2006 – 2007 г. те са  връщани като земеделски земи, включително и чрез т.нар. заменки. Част от тях са сменили предназначението си и вече са част от урбанизирана територия, с разрешително за строеж. По окрупнени показатели, ако държавата реши да изкупи всички зони и да ги отчужди, ще са необходими над 1 млрд. лв., потвърди министърът. И обърна внимание, че за отчуждаване е необходима експертна оценка на вещи лица. Министър Аврамова изтъкна, че трябва да се попитат българските граждани искат над 1 млрд. лв. да бъдат дадени за изкупуване на тези терени. Тя сравни сумата със стойността на една магистрала. По думите й, всеки един терен трябва да бъде изследван в неговата специфика и да има решение за всеки конкретен случай, тъй като са различни.

По отношение на имота на плаж „Корал“ Аврамова обясни, че е неоправдано от терен от 40 дка да се отчуждят 100 кв. м дюни, защото останалата част от него остава с възможност за строеж. Тя напомни, че за него от 2014 г. има заповед на МОСВ за спиране на строителството, която не е отменена и е потвърдена от ВАС, така че в момента там не може да се строи. Не са стартирали никакви процедури по екологичното законодателство, за да се получи разрешение за отпадане на тази заповед.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us