Новини

Министър Костова спря решението си за плана на парк „Пирин“

Екоминистерството спря предварителното изпълнение на Решението, с което се пропускаше извършването на екологична оценка на проекта на актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. Отмяната е в отговор на обществения отзвук след решението.

Съобщение е публикувано на интернет страницата на МОСВ. В него е посочено, че „няма преднамерено действие на администрацията в МОСВ, свързано с трите почивните дни и ограничаване на възможността за евентуални жалби в законово установения срок“.

Министър Ирина Костова заяви, че още днес решението й ще бъде отменено.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us