Новини

Министър Лиляна Павлова откри реконструиран водопровод

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова откри реконструиран клон от магистралнен водопровод, който снабдява кварталите Аспарухово, Галата и Звездица във Варна. Ремонтът струва 3 млн. лв. от бюджета на МРРБ за изминалата година. За изпълнението му е приложена тунелна технология, прокопаване под ЖП линия.

Очакват се още 3.4 млн. лв. от бюджета на МРРБ за довършване на ремонта, като вече има готов проект и издадено разрешение за строеж.

Павлова информира, че се работи по реформата на водния сектор за по-доброто му управление.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us