Новини

Министър Нанков откри конференцията „Данните като основа на цифровото общество“

Подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса е сред основните задачи, които МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър си поставят. Това заяви по време на откриването на форума „Данните като основа на цифровото общество“ министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Събитието бе организирано от АГКК като председател на постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз, във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС. На конференцията регионалният министър съобщи, че в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната се очаква да бъде покрита с кадастрална карта. Сега този процент е 36.

По данни на НСИ за миналата година над 67 на сто от българите имат достъп до интернет, но едва 10 на сто от потребителите на услугите на агенцията ги заявяват по електронен път. Николай Нанков напомни, че заявени по електронен път, услуги са с 30 на сто по-евтини.

След покритието на страната с кадастрална карта и преминаването на регистъра на поземлената собственост към агенцията, ще има надграждане със специализирана информация за подземна и наземна инфраструктура, ще се картографира и геоложкият, и сеизмичният риск.

Предизвикателство пред агенцията е и политиката по усвояването на методическите указания на геореферираните и геопространствените данни по евродирективата Inspire, отбеляза в заключение министърът.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us