Новини

Министър Николай Нанков: Трябва ефективна политика по опазване на сградите – паметници на културата и историческото наследство

Министър Николай Нанков участва във форума „Историческите квартали в България – опазване и развитие“, организиран от Столична община и „24 часа“. В дискусията взеха участие министърът на културата Боил Банов, кметът на София Йорданка Фандъкова и главният архитект Здравко Здравков, и кметовете на Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Габрово, Несебър и Копривщица. По време на форума бе подписана харта за създаване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България.

Министър Нанков посочи, че Законът за устройство на територията и Закона за културното наследство са двата акта, регламентиращи опазването и съхраняването на сградите, които са исторически паметници. Той коментира, че трябва ефективна политика по опазване на сградите паметници на културата и историческото наследство.

Регионалният министър обърна внимание, че в Закона за устройство на територията са определени специални разпоредби със специфични правила и нормативи за застрояване, касаещи териториите с наличие на недвижими културни ценности, в резултат на което те са със специален режим на устройство и контрол. Той напомни, че с промените в Закона за културното наследство от 2016 година са увеличени правомощията на общините да участват в опазването и развитието на културните ценности. Трябва да се обмисли как да бъдат обвързани с финансов ресурс, защото финансовото обезпечаване е най-важното условие, за да могат те да се прилагат ефективно, подчерта Николай Нанков.

Министърът съобщи, че се планира премахване на облекченията за проектиране и реконструкция на сградите паметници на културата. В момента такива са предвидени по отношение на сеизмичните норми, но те трябва да се прецизират, така че да се опазят сградите и да се осигури безопасността на хората, подчерта той.

Според Нанков, в законодателството трябва да бъдат предвидени и по-категорични административно-наказателни санкции за безотговорни собственици. Трябва да се създаде адекватен работещ механизъм за налагане на по-строги административно-наказателни мерки, подчерта той. Идеята за санкции за лоши стопани също бе споделена и от арх. Здравков.

Един от инструментите, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството управлява, насочен към експонирането, опазването, социализирането и ефективното поддържане на културното наследство, е Оперативна програма „Региони в растеж“. Финансирането на дейности по опазване може да стане и чрез Фонда на фондовете, информира министър Нанков.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us