Новини

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (обн. ДВ, бр. 94 от 12 август 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.).

С отпадане в ЗИД ЗКИР (обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 41 от 21.05.2019 г.) на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, от Тарифа № 14 отпада определената за тази услуга държавна такса.

Въвежда се справедлив начин за определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, така че намалението в таксата за проекти, съдържащи повече от 50 обекта, ще се прилага само за обектите над 50.

Регламентира се държавната такса за официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР да постъпва в държавния бюджет, чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат СГКК при административното обслужване.

Разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, в случаите, в които общините подпомагат СГКК при административното обслужване ще постъпва в бюджета на общините.

Прецизирани са наименованията и начина на предоставяне на някои от услугите от Геокартфонд.

С изменението се цели привеждане на Тарифа № 14 в съответствие със ЗИД ЗКИР(обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 41 от 21.05.2019 г.) и се очаква подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕРБ съди Рашков за 100 000 лв. заради АМ Хемус
  ГЕРБ съди Рашков за 100 000 лв. заради АМ Хемус

  ГЕРБ даде на съд министъра на вътрешните работи Бойко Рашков във връзка с изявленията му за парите от магистрала „Хемус“. За това съобщиха от пресцентъра

 • Караджов с работно заседание
  Караджов с работно заседание

  Магистрала „Хемус“ и скоростният път Видин – Ботевград е реалистично да бъдат завършени през 2027 г. Това стана ясно по време на публичното обсъждане на

 • Промените в ЗУТ – приоритет на МРРБ
  Промените в ЗУТ – приоритет на МРРБ

  Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са сред водещите приоритети в работата на новия екип на МРРБ. Вече има създадена една работна група,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us