Новини

Министерството на регионалното развитие с 257 милиона бюджет


Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г. бе приет от ХLI Народно събрание на 8 декември 2011 г. В глава ХІІІ – разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г., като втора точка към политика „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти“ са предвидени 17 686 200 лева. Общият бюджет на министерство е 257 151,7 хиляди лева.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова прогнозира, че следващият строителен сезон ще даде възможност за глътка въздух за строителните компании. Тя обеща министерството да даде възможност за инвестиции за над 1,5 милиарда лева, като от средствата се възползват не само най-големите, но и малките компании в районите на страната. Министър Павлова поясни, че държавата в максимална степен спрямо възможностите на бюджета се е разплатила със строителния бизнес. Оставащото е по проекта за Водното огледало в Кърджали – дължимите 25 млн. лева. Средствата са заложени в бюджета за следващата година. Според министъра секторът „строителство“ е сравнително стабилен.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us