Новини

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи ГИС платформа за инфраструктура

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителят на проекта за изграждане на ГИС базирана платформа „Единна информационна точка“, ЕСРИ България, представиха пред операторите на инфраструктура и представители на администрациите тестова версия на разработката. Дейностите са финансирани от Оперативна програма “Добро управление“. Това съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Работата по единната база данни за достъп до стотици хиляди километри инфраструктура, е във фаза тестване на платформата и предстоящи обучения на потребителите, каза ръководителят на проекта Христо Христов.

Единната информационна точка съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура. Тя осигурява възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи. Целта е да бъдат намалени и улеснени административните процедури за разполагането на мрежите и да бъде създадена по-добра координация на строителните и ремонтните дейности. Базата данни обхваща пътища, летища, пристанища, жп линии, общински обекти, както и съоръжения и мрежи за производство и разпределение на газ, ток и топлоенергия.

Порталът осигурява публичен достъп до електронен регистър за планираните и текущи дейности за разполагане и монтаж на инфраструктура. Базата данни ще предоставя информация за предоставяне на права за съвместно ползване на инфраструктура. Информацията ще съдържа местоположение, обозначено на цифрова карта; вид на физическа инфраструктура; тип съоръжение; начин на ползване и технически характеристики на мрежовия елемент.

Единната информационна точка ще предоставя няколко административни услуги и ще даде възможност за подаване на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаването на разрешение за изграждане на физическа инфраструктура, както и за своевременно получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

Предстои обучение на представители на операторите, общините и институциите за работа с портала. По време на публичното представяне Венцислав Кожухаров, експерт в Националното сдружение на общините в България, изрази желание за взаимодействие при подготовката на общините. Той посочи, че от 265 общини, само около 50 местни администрации са свързани със системата за сигурно електронно връчване, което може да затрудни процеса на първоначално предоставяне на данни в портала и обновяването им.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us