Новини

Министерството на туризма ще променя закона за устройство на Черноморието

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на Закон изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

В хода на общественото обсъждане ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта. Предложения може да се изпращат до 29 септември 2017 г. на електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg.

Текстът на законопроекта се намира на адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-zakona-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-1

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us