Новини

Министри при студентите в УАСГ: смятат ги за лидерите на бъдещето

Като към бъдещи лидери заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. Ангелина Бонева се обърна към събралите се студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя, заедно със заместник-министър Николай Найденов, служители на МРРБ и представители на други партньорски структури обявиха предстояща стажантска програма на министерството.

Заместник-министър Бонева насърчи младите да търсят реализация в публичния сектор, който става все по-динамичен и илюстрира това с пример, че информационният ден по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 се провежда на място при студентите. Тя призна, че вече има и глад за кадри – както в частния, така и в държавния сектор, и затова усилия се насочват към насърчаване образованието в сферата на техническите науки и в другите направления на работата на МРРБ. Ангелина Бонева разказа, че работещите по европейските програми в България често във времето са било като „преторианска гвардия“. Още в първите години от членството на страната ни се е наложило тези дирекции в администрацията да градят капацитет, служителите да владеят чужди езици, да са запознати с регламенти и директиви и да представляват страната на международни събития. „Считам европейските фондове за първа линия на една нова България, с много потенциали за растеж и ми се иска още повече европейските проекти да са базирани на висока експертиза, иновации и професионализъм“, каза още тя.

Пред студентите заместник-министър Найденов разказа за дейностите със своя ресор, изрази гордост от кадастъра и факта, че дигитализацията там е почти приключила. До няколко месеца ще има изцяло нова кадастрална информационна система, която ще позволи още повече функционалност, дистанционна работа и повече данни, включително стари карти и фото-изображения от самолет. От следващата година ще започне да се обръща внимание на географски слоеве – истинските граници на населените места, бреговата ивица на Черно море, реките. Работата в кадастъра изисква много сериозна експертиза. От едната страна стоят геодезистите, от другата страна е администрацията.

Регионалният заместник-министър прогнозира, че заради липсата на кадри до няколко години възнагражденията на инженерните и архитектурните специалности ще достигат нивата на тези на програмистите. Найденов посъветва студентите да мислят, да търсят решения, да бъдат критични и да станат добри хора. Той сподели прекия си опит от работата с Агенция „Пътна инфраструктура“, Института по пътища и мостове, НЦТР ЕАД, дирекция „Технически правила и норми“.

Пред студентите от двата университета бяха представени множество успешно изпълнени проекти с финансиране чрез МРРБ – системи за трафика, пътни отсечки, реализирано от АПИ с евросредства, Центъра за съвременно изкуство и библиотека Бургас, обновените пешеходни пространства в централната градска част на Враца –  проект, който  вече е спечелил няколко награди, включително за градоустройство на Международната академия по архитектура.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us