Новини

Младежки геодезически семинар тази седмица

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, Геодезически факултет на УАСГ, Агенция по геодезия, каратография и кадастър организират младежки семинар, който ще се проведе на 18 май 2017 г. от 16:00 ч. в зала 120 на Ректората на университета.

В рамките на мероприятието ще бъдат изнесени презентации на следните теми:

1. За живота и делото на академик Владимир Христов, ст.н.с. I ст. д-р инж. Илия Йовев

2. Зоната! – геотехнологични приключения в Софийския фестивал на науката 2017, ас. д-р инж. Аспарух Камбуров, МГУ

3. Доклад от ученици на СГСАГ

4. ЕСРИ решения за нуждите на геодезията, EСРИ България.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us