Новини

Многофондовото финансиране – шанс за качество на живота

Предстои да се водят дискусии по много ключови въпроси, свързани кохезионната политика, но е очевидно, че благодарение на гъвкавостта на предложения бюджет за периода след 2020 г., възможностите за развитие ще бъдат толкова много, че от всяка страна ще зависи как ще се придвижва напред. Затова, ако постигнем синергия между секторните политики и териториалното развитие, ще успеем да направим повече с разполагаемия ресурс, ще подобрим стандарта и качеството на живот – балансирано и във всички райони на страната ни. Това каза Нанков при участието си в Конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.

В панела на тема „Риск и цена от „не-кохезия“ на регионите“ министърът подчерта, че у нас в резултат от приложението на приложението на кохезионната политика бяха реализирани мащабни инфраструктурни проекти, които преобразиха цели региони. Той даде за пример изграждането на магистрала „Тракия“, която за 3-4 години се превърна в икономическа ос между София и Черноморието и даде тласък в развитието на цяла Южна България. Това показа на практика, че кохезията е мощен инструмент за регионално развитие и намаляване на регионалните различия, отбеляза министърът. Там където я няма, където се изявява с по-слаби параметри, регионите по отношение на модела „център – периферия“ и по всички социално-икономически параметри изостават в своето развитие, допълни Николай Нанков.

Регионалният министър напомни, че критиките към кохезионната политика са свързани основно със съществуващите междурегионални различия и увеличаващата се уязвимост на голяма част от населението, младежката безработица, обезлюдяването на териториите. Независимо от усилията, които България полага, продължава да има социално-икономически диспропорции в развитието както между отделните региони, така и в тях, отбеляза той и допълни, че различията в национален, регионален и локален мащаб нарастват и продължава обезлюдяването на населените места в гранични, планински, полупланински и други трудно достъпни територии.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us