Новини

МРРБ: 700 млн. лв. по „Региони в растеж“ през 2017 г.

Регионалният министър Лиляна Павлова заяви, че трябва да се ускори процесът по изработване на общи устройствени планове, за да има порядък в устройственото планиране. Това стана на 11-ата годишна среща на местните власти през октомври.

Според Павлова, само 13 от 265 общини в България имат общи устройствени планове.

„Трябва ни пълна мобилизация и се радвам, че темата вече е как да ускорим процеса”, каза министърът. Тя напомни, че през тази година са подписани 114 споразумения за финансиране на изготвянето на общи устройствени планове (ОУП), като през миналата година те са били 59. Срокът на споразуменията с всички общини ще бъде удължен до края на следващата година, посочи тя и съобщи, че за тази дейност в бюджета на министерството са заложени 5 млн. лв. за 2017 г. Има средства, готовност и мобилизация, а също и готови технически задания, подчерта Павлова, но обърна внимание, че 18 общини нямат желание да разработят въобще ОУП.

Представители на общините обърнаха внимание, че срещат затруднения с обхвата и съдържанието на обществените поръчки за избор на изпълнители за изработване на плановете, сроковете на съгласувателните процедури и липсата на достатъчно капацитет.

Според Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията“ в МРРБ е важно съдържанието на заданията за изработване на ОУП и призова проектите да бъдат подлагани на обществени обсъждания. Задължително условие според нея е приемането на проектите да става на последователни етапи, което дава възможност за поетапно изчистване на грешки.

В отговор на запитването кога ще има национална ГИС система министър Павлова съобщи, че кадастърът вече е обединен и ще започне поетапното изчистване на грешките в кадастралната карта, данните от която се необходими при изработването на общите устройствени планове.

Само по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ до 2020 г. ще бъдат инвестирани над 3 млрд.лв., като над 1,6 млрд. лв. от тях ще се разпределят към 39-те големи български града. Средствата ще се насочат в проекти за енергийна ефективност, интегриран градски транспорт, подобряване на градската среда, културна, социална и спортна инфраструктура.

Сега основният фокус е максимално бързо да се разпределят средствата към бенефициентите, главно общините, които да започнат да изпълняват проектите си с най-голям приоритет за регионите, посочиха от МРРБ, тъй като до момента едва 17% от ресурса е разпределен. До края на 2017 г. ще бъдат разплатени над 700 млн.лв. по проекти по програмата, очакват от МРРБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us