Новини

МРРБ чака 3 милиарда по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.

Снимка economic.bg

Лиляна Павлова се похвали, че успешно сме приключили ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., като всички проекти са завършени, отчетени и верифицирани и съгласно регламента до края на април програмата вече е затворена. Всички средства са договорени и разплатени на 105%, отчете министърът.

Новата ОП „Региони в растеж” вече е 75% отворена за финансиране на проекти с бюджет от 2,6 млрд. лв., похвали се Павлова. До края на годината тя ще бъде отворена напълно за всички бенефициенти с достъп до ресурс от 3 млрд. лв.

Столична община получава и най-големия дял от инвестициите за градско развитие и градска среда в размер на 238 млн. лв. по програма „Региони в растеж”. Средствата са за директно целево финансиране в проекти за подобряване на градската среда, градския транспорт, образователна, културна и социална инфраструктура.

София вече е равностойна на почти всички европейски столици като размер на привлечените и реализирани инвестиции, икономическо развитие и брутен вътрешен продукт, който е с над 75% по-висок, спрямо останалите региони в страната, каза по време на подписването на договора по програмата Лиляна Павлова. Тя уточни, че това е най-голямото споразумение за директно финансиране с безвъзмездна финансова помощ от програмата. С пари от програмата ще се обновят общо 30 училища и гимназии, 11 детски градини, 11 висши учебни заведения по линия на оста за образование, която е на стойност 36 млн. лв. Ще се финансират 9-те спешни медицински центъра в столицата, които са заложени в реформата за спешна помощ, която се финансира със 160 млн.лв. от програмата.

София е не само прекрасен град, благодарение на усилията на кмета Фандъкова и екипа й, но вече е част от мрежата на големите европейски столици.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us