Новини

МРРБ готви национална жилищна стратегия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проект на нова Национална жилищна стратегия.

Това съобщи по време на парламентарния контрол днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Проектът е според световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на заложените в стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви програми.

Стратегическите цели на Националната жилищна стратегия ще са ориентирани към намиране на устойчиви дългосрочни решения за жилищния сектор. Реализирането им ще бъде в компетенциите на общинските администрации.

Министър Петя Аврамова съобщи още, че с изпълнението на стратегията се цели да бъдат подобрени жилищните условия на уязвимите групи от населението и да бъде намален относителният дял на бездомните и на нуждаещите се от социално жилище граждани.

И в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява политики за осигуряване на социални жилища на уязвими групи от населението. По Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са реализирани 4 пилотни проекта на стойност 16,6 млн. лева в общините Видин, Девня, Дупница и Столична община, като са осигурени 334 социални жилища за 684 лица от уязвими социални групи. По ОПРР 2014-2020 г. са сключени 21 договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за социални жилища с общините Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Шумен, Перник, Враца, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра, Търговище, Петрич, Свищов, Велинград, Лом и Хасково, на обща стойност от 53,4 млн. лв. Чрез реализацията им ще бъдат осигурени 1026 социални жилища. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения за социални жилища и на общините Варна и Видин. На етап оценка е проектно предложение на община Монтана.

В момента МРРБ е в процес на подготовка за новия програмен период 2021-2027 г.  и ще продължи усилията си за повишаване на стандарта на живот на населението във всички региони на страната, допълни Петя Аврамова.

По време на парламентарния контрол министърът информира, че е поет  ангажимент, след готовност на общините Габрово и Севлиево, да продължи финансирането, така че да бъде подобрено състоянието на ВиК мрежата в тях с  целеви средства за трайно решаване на проблема.

Регионалният министър напомни, че в началото на месеца с решение на правителството бяха отпуснати 6,4 млн. лв. по бюджета на МРРБ за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населените места в община Севлиево.

С тези средства ще бъдат подменени най-проблемните участъци на Източен водопроводен клон, с дължина 7,77 км. За изпълнение на проекта са проведени процедури и има избран изпълнител. С изпълнение на тази мярка чувствително ще се намалят загубите на воден ресурс и ще се подобри водоснабдяването на града, заяви министър Аврамова.

          Тя допълни, че за подобряване на водоснабдяването в общините Габрово и Севлиево и околностите им, през последните години МРРБ е финансирало дейности за близо 2 млн. лв. С тези средства е реконструиран съществуващ водопровод, който захранва 16 населени места в община Габрово, увеличен е капацитетът на бункерна помпена станция – Севлиево, направен е основен ремонт на водопроводна мрежа по улици в Габрово и други.

Министър Аврамова уточни, че към настоящия момент няма разработен проект за водоснабдяване на община Севлиево и околните населени места от яз. „Христо Смирненски“. За да се  разгледа възможността за разширяване обхвата за използването му от около 36 000 души приблизително, колкото е населението на гр. Севлиево и селата от общината, е необходимо провеждане на проучвания и изготвяне на проектна документация.

В отговор на друг въпрос от парламентарната трибуна за финансовото положение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, регионалният министър съобщи, че за да се подпомогне стабилизирането на дружеството, е стартирана процедура по прехвърляне на държавния дял към „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. На 20-ти октомври на Общо събрание на съдружниците е взето единодушно решение за приемане на нов съдружник – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, както и за сключване на договор за заем с холдинга, за да бъдат покрити просрочените задължения за електрическа енергия към „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД в размер до 1,5 млн. лева. Очаква се за третото тримесечие на 2020 г. дружеството да реализира положителен финансов резултат – над 400 хил. лв. печалба от дейността си.

          На въпрос за ремонта на участък от третокласния път между Габрово – Стоманеците – с. Зелено дърво – м. Узана, министър Аврамова информира, че срокът за приключване на ремонтните дейности е 30.11.2020 г., а до края на годината ще бъдат монтирани пътни знаци. Тя пое ангажимент лично да следи за качественото изпълнение на ремонта в този участък.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us