Новини

МРРБ получи втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност

Правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тези средства са до размера на одобрените за изпълнение на програмата и са предназначени за изплащане на задълженията по чл. 2, ал. 6 от ПМС 18/2015 г., с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по изпълнението на Програмата. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ.

Вторият милиард за финансиране на Програмата бе одобрен с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г.

От ресорното ведомство допълниха, че „чрез изпълнението на програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване“.

От общо 2022 многофамилни жилищни сгради със сключени договори за участие в Програмата 929 вече са обновени. 576 сгради са в процес на строителство. Други 483 са със започнати дейности от етапа на техническо обследване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us