Новини

МРРБ публикува указанията за новите общински и интегрирани планове

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Регионално развитие“ са публикувани методическите указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.

В общинските планове за развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г. ще се определят приоритетни зони за въздействие, където  ще се изпълняват мерките от програмата за реализация на плана. Това  са зони с по-голям потенциал за развитие, които ще позволят постигане на по-добър ефект от инвестициите, предвид  ограничения ресурс на общините. Подготовката на плановете за новия програмен период трябва да започне през настоящата година, тъй като през 2020 година изтича прилагането на сега действащите планове.

Общински планове за развитие (ОПР) ще се разработват от всички общини, докато интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) ще се изискват единствено за общините на градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 и ще бъдат част от ОПР. Във връзка с това и методическите указания включват общи изисквания, приложими и за двата вида планове и са базирани на действащия към момента Закон за регионалното развитие.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Птици оживяват като дронове
  Птици оживяват като дронове

  Странна идея е хрумнала на изследователи от Техническия университет в Ню Мексико в стремежа им да шпионират незабелязано. Те са решили да използват изпитаното изкуство

 • Деца молят за вода министъра с рисунки
  Деца молят за вода министъра с рисунки

  Деца от безводния Омуртаг подариха свои рисунки, които повече приличат на протестни плакати, отколкото на детски илюстрации, на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството

 • Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята
  Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята

  Учените са единодушни, че намаляването на глобалните емисии на парникови газове във възможно най-кратки срокове е от ключово значение за справяне с глобалното затопляне. Или

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us