Новини

МРРБ публикува условията за кандидатстване за финансиране на ОУП на общините

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са публикувани ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове (ОУП) на общини.

Общините са разделени в три групи, в зависимост от категоризацията им. Първата група, в която попадат общините първа категория могат да получат до 50% финансиране за изработване на ОУП, но не повече от 164048 лв. Общините от втората група, в която са тези от втора и трета категория, могат да получат финансиране в размер до 142650 лв. или до 65% от договорената цена. Третата група включва общините от четвърта и пета категория. При тях е най-голям процентът на възможното финансиране, възлизащ на 80%, като сумата не може да надвишава 121253 лв.

За да кандидатстват за финансиране, общините ще трябва да представят и декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУП.

Процесът по финансово подпомагане на общините, със сключени през 2019 г. споразумения, ще бъде изпълняван до изчерпване на осигурените за 2019 г. бюджетни средства, като процедурата ще продължи през 2020 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us