Новини

МРРБ с дискусия за промените в закона за регионалното развитие. Ще се предава наживо

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие. На нея ще бъдат коментирани промяната в териториалния обхват на районите от ниво 2, оптимизация на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие, както и промени в съставите, отговорностите и функциите на звената и органите за управление на регионалното развитие. Това съобщиха от МРРБ. Дискусията ще се проведе днес (7 ноември 2018 г.) от 12:30 часа в хотел „Интер Континентал“, град София. Форумът ще се предава наживо и по интернет в официалния сайт на МРРБ: www.mrrb.bg или в платформата Youtube на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=s2EQGMuXoS4. Ще бъде активирана възможност за коментари и въпроси в реално време.

С промените в закона за регионалното развитие (ЗРР) се предлага разделянето на страната на четири района от ниво 2 – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски. Предложенията са направени след анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Основните изводи от него сочат изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от ЕС и спад по отношение на демографските показатели. Водещ е изводът за необходимостта от създаването на по-устойчив във времето териториален обхват на районите, който би довел до оптимизиране на процеса на разработване на стратегическите документи за регионално развитие и впоследствие на разработването на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода след 2020 г.

Предимствата на варианта с четирите района са устойчивост в дългосрочен план – до 2070 г., естествено географско разделение, балансирани показатели и съответствие с естественото асоцииране на общините по райони.

В дискусията, която ще започне след малко повече от час са поканени да участват народни представители, областни управители, представители на управляващите органи на оперативните програми, Националното сдружение на общините в Република България, представители на организации на работодатели и синдикати, представители на академичната и научната общност, неправителствени граждански организации, секторни министерства.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us