Новини

МРРБ с наредба за проектиране на транспорта в урбанизираните територии

Междуведомствена работна група към МРРБ изработи проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В него попадат велоалеите, пешеходните зони, паркингите, паркоместата, надлезите и подлезите, допълни той.

Нормативният акт предвижда местните власти да бъдат задължени да предвиждат в устройствените зони определени проценти от транспортно-комуникационните им системи да са свързани с енергоспестяващи превозни средства и като пример даде велотранспорта и трамвайните линии в София. Те ще трябва да оразмеряват комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за период до 2030 г. според степента на моторизация, като при разчета от брой леки автомобила се предвидят определен брой електрически превозни средства, както и паркинги за тях със съответното оборудване. За София, например, е заложено при разчет от 400 – 450 леки автомобила на 1000 души 65 – 70 от тях да са електрически превозни средства. За София, например, е заложено при разчет от 400 – 450 леки автомобила на 1000 души 65 – 70 от тях да са електрически превозни средства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us