Новини

МРРБ с предложение за промяна в правилника на АПИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектните промени целят оптимизиране на структурата и ефективността на работа в АПИ. Структурните промени се налагат, както от прехвърлянето на дейности от закритата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) без финансова обезпеченост за персонала, изпълняващи тези дейности, така и от създаването на нови дирекции и разделянето на съществуващи с цел повишаване ефективността и прозрачността в управлението на пътния сектор.

Изготвен е разчет за увеличение на разходите за “Персонал” без да се променя общия бюджет на Агенцията. По този начин се цели задържането на квалифициран персонал, намаляване на текучеството и привличане на висококвалифицирани кадри за новосъздадените дирекции, както и за изпълнение на изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ е достъпен на интернет страницата на МРРБ, както и на Портала за обществени консултации. Коментари се приемат до 15.10.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us