Новини

МРРБ събаря по 50 незаконни сгради всеки месец

В Гърмен са издадени 124 заповеди за незаконно строителство на територията на ромския квартал, за които е определен срок за доброволно премахване. Тъй като това не е направено МРРБ е предприело необходимите стъпки, за да се пристъпи към принудително премахване. Това стана ясно от изказването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова пред национална телевизия. Вече са подписани 6 договора за премахване на незаконните постройки, съобщи министърът. Тя обясни, че за 20 от сградите, за които са издадени заповеди за премахване, е необходимо и съдействието на общината, тъй като е налице надграждане и пристрояване на обектите, което влиза в компетенциите на местните власти.

Относно мерките по отношение на незаконните жилищни сгради, се обсъжда варианта там, където постройките не представляват заплаха, да може да се получи право на търпимост. Това обаче не може да се случи там, където касае засягане на чужд частен имот, категорична беше министър Павлова.

Лиляна Павлова съобщи, че годишно се премахват до 800 незаконни постройки, без значение от етническата принадлежност на собствениците им. Месечно на територията на цялата страна се премахват 50-60 незаконни сгради, допълни тя.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us