Новини

МРРБ ще инициира дебат за изборния кодекс

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо до кметовете на общини след запитвания на граждани, които не са могли да упражнят правото си на глас на насрочените за 29 октомври 2023 г. местни избори за кметове и общински съветници.

След задълбочен анализ на нормативната уредба Министерство на регионалното развитие и благоустройство установи, че част от текстовете в Изборния кодекс съдържат законова непълнота, която би могла да доведе до различна практика по сходни случаи. Пропуските в законодателството следва да се обсъдят в широк обществен дебат, в спокойна и отдалечена от избори обстановка.

Поради факта, че писмото стана обект на предизборна злоупотреба в последния ден на кампанията преди балотажа за кметове на 5 ноември 2023 г., то бе изтеглено. Дискусията ще се възобнови след изборите, за да се гарантират по безспорен начин избирателните права и задължения на българските граждани. Изчистването на законовите празноти в Изборния кодекс ще бъде поставено отново на дневен ред след предстоящия втори тур на местните избори.

Приоритет в работата на МРРБ е, според правомощията му, да гарантира провеждането на честни и свободни избори при стриктно спазване на действащото изборно законодателство.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us