Новини

МРРБ спря обществените консултации за екооценката на ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството преустанови процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на община Царево, открита съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

От МРРБ посочват, че новият срок за провеждане на консултациите и новата дата за общественото обсъждане ще бъдат публикувани в ново съобщение. То ще бъде разгласено на интернет страницата на МРРБ.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us