Новини

МРРБ ще помага за ВиК на София

Проект на Столична община за изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места между 2 и 10 хил. еквивалент жители да бъде включен за финансиране в Плана за възстановяване и устойчивост. Това предложение ще направи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова пред Министерския съвет, стана ясно по време на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова. На нея присъстваха и заместник-министърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева, Иван Иванов, председател на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, зам.-кметът на Столична община Ирина Савина и др.

Проектът включва програма за изграждане на канализационни системи и подобряване на водоснабдяването в по-малки населени места като Кокаляне, Панчарево и др., които не попадат в проектите за ремонт на мрежите, които се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ в общината. Министър Комитова информира, че по Плана за възстановяване и устойчивост Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще разполага с около 600 млн.лв. за подобряване на водоснабдяването в страната. В неговия първоначален вариант е бил включен и проектът на Столична община, но той отпада, след забележки от страна на Европейската комисия и Министерството на финансите, свързани с наличието на частен концесионер на ВиК услугите в столицата, липсата на  демаркация на проектите, които ще се реализират с безвъзмездна европейска  помощ и с финансиране от концесионера, както и опасността от получаване на недопустима държавна помощ.

По предложение на министър Комитова за отстраняване на забележките и внасяне на коригирания проект в плана ще работят съвместно експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столична община и Български ВиК холдинг ЕАД.

„Проектите са важни за хората в малките населени места, които от години чакат изграждане на канализационни и водопроводни системи. Но е важно ние също да подадем проекти в плана, които да бъдат одобрени и финансирани, а не връщани“, подчерта министър Комитова. Тя добави, че при встъпването си на поста служебното правителство е заварило четири поправки по плана след забележки от страна на ЕК. В момента се отстраняват констатираните слабости, и се предлагат работещи проекти, съобразени с изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост, „зелената сделка“ и правилата на Комисията. 

Министър Комитова информира, че страната ни има възможност да внесе повече проекти по плана, които, ако са добри и отговарят на всички изисквания, могат да бъдат финансирани. Така ще се гарантира, че имаме достатъчна проектна готовност и, ако един проект бъде отхвърлен, ще се финансира  друг.

Тя напомни, че нуждите в отрасъл ВиК са за няколко десетки милиарда лева и в много региони на страната трябват спешни мерки.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us