Новини

МРРБ търси как да използва необитаемите жилища за социални цели

С проект на национална жилищна стратегия МРРБ търси начини да използва необитаемите жилища за социални цели. В съобщението от пресцентъра на ведомството се посочва, че броят им е 1 220 416 или над 31% от всички жилища в страната. Проектът на жилищната стратегия е публикуван за обществено обсъждане със срок до 29.07.2018 г. Активността на гражданите в портала за обществени консултации е видимо висока. От публикуването на текста в събота (30.06.2018 г.) има направени 25 коментара.

Сред мотивите на жилищната политика е акцентирано върху влошаването на финансовата достъпност до жилище и нарастването на отношението цена/доход.

Друг идентифициран в стратегията проблем е, че общественият жилищен фонд е сведен до символичен дял от 2,4%. Посочено е, че той трудно се управлява, поради разпръснатостта му сред частни жилища в етажна собственост и ограничените ресурси за неговото поддържане, с които разполагат общините.

Според стратегията е необходимо да се намерят механизми за адаптиране на съществуващия жилищен фонд и рационалното му използване. Една от идеите е да се реализират изменения в сферата на данъчното облагане, като се  предвидят стимули за предоставяне на необитавано жилище за социални цели. Обърнато е внимание на енергийната ефективност и поддръжката на жилищата.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us