Новини

МРРБ започва консултации за екооценката на ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево.

Документите, състоящи се в проект на ИОУП, доклад за ЕО с нетехническо резюме, доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях, са предоставени за достъп в сградата на Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч. Те са публикувани и на електронните страници на: МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/obsti-ustrojstveni-planove/ и Община Царево: https://www.tzarevo.net/. Публичният достъп до тях ще бъде осигурен за срок от 45 дни – от 08.04.2019 г. до 22.05.2019 г.

След приключване на срока за консултации ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ИОУП, доклада за Екологична оценка, доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. То ще се проведе на 29 май 2019 г. от 17.00 часа в залата на читалище „Георги Кондов“, гр. Царево.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us