Новини

Наблюдаваме метеорния поток Геминиди тази вечер

Тази вечер ще имаме възможността да наблюдаваме пика на метеорния поток Геминиди. Той е активен от 4 до 17 декември и ще достигне максимумът си около 20 часа българско време днес, когато ще могат да се преброят около 120 метеора на час. Слънцето ще залезе в 16:53 ч. и около половин час по-късно вече ще може да се направят ефективни наблюдения. Луната пък няма да пречи на звездобройците, тъй като ще е осветена едва 12%. Тя ще излезе в 20:11 ч. тази вечер.

Геминидите са породени от облаци с частици, разхвърление в космическото пространство от астероида 3200 Фаетон. По това те се различават от останалите метеорни потоци като Персеиди, Леониди и др., породени от метеорни роеве.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us