Новини

Национална стратегия за водния сектор


Министър на околната среда и водите (МОСВ) Нона Караджова представи визия за изработване на национална стратегия за управление и развитие на водния сектор. Стратегията е включена в правителствената програма за 2010 г. В ход е процедура на избор на изпълнител за разработване на стратегията.

Този основополагащ документ трябва да бъде готов и предложен за приемане от парламента до края на годината. В него са заложени принципите за открита и предсказуема политика за управление на водите, тяхното рационално използване и справедливото им разпределение за населението и икономиката на страната, както и опазването и възстановяването на качеството на водните ресурси.

Стратегията залага изпълнение на ангажиментите, които страната е поела при присъединяването към ЕС. Това е свързано с водоснабдяване на населението, подмяна на водопреносната мрежа за премахване на течовете и режимът за водоподаване. Важно е да се осигури и социално поносима цена.

Парите, необходими за създаването и прилагането на тази стратегия, са между 10 и 12 милиарда лева, което определя необходимостта да се промени начинът на управление. МОСВ вече предприе действия за преструктуриране на управлението на целия финансов ресурс с цел във физически възможни срокове, за да бъде преодоляно изоставането в усвояване на средства от европейски фондове, Целта е да не се допусне харчене на пари, а средствата да бъдат оползотворени за националните екологични цели и приоритети.

Разработването на националната стратегия предвижда обстойни анализи от широк кръг специалисти, за да се определи как най-ефективно да се управляват водните съоръжения.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us