Новини

Националният център за териториално развитие с нова роля

Националният център за териториално развитие да се заеме с изработването на националната концепция за пространствено развитие. До момента тази възможност бе предоставена да се възлага чрез Закона за обществените поръчки на частни компании.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us