Новини

Над 100 администрации вече обменят документи помежду си по електронен път

Повече от 100 администрации – централни и общински, вече могат да обменят документи помежду си изцяло по електронен път, сочат данните на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съобщават от пресслужбата на ведомството.

Сред тях са министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Държавната агенция за бежанците и други.

Повече от 80 общински и 8 областни администрации също са реални участници в системата за електронен обмен на съобщения.

Към 5 декември 2017-a още близо 250 администрации са заявили готовност да се присъединят към системата, поддържана от агенцията.

ДАЕУ напомня, че до 1 ноември 2018 г. администрациите трябва да преустановят напълно хартиения документооборот помежду си в изпълнение на целите за намаляване на административната тежест за гражданите и на бизнеса.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us