Новини

Над 8 млн. дават за пътища в пограничните райони

С над 8 млн. лв., осигурени по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., областите Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково укрепват критични участъци по реките Струма, Места, Арда и Марица и техни притоци. Четирите областни администрации изпълняват стратегическия проект „FLOOD PROTECTION“, насочен към справяне с риска от наводнения в трансграничния регион. Партньори от гръцка страна са Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия.

Малко над 2,1 млн. лв. са инвестирани по проекта в област Кърджали. С тях се изгради защитна дига  с обща дължина от 2 км по двата бряга  на река Крумовица в района на главен път Кърджали – граничен пункт Маказа при село Вранско, както и 40 метра подпорни стени с различни височини при вливането на р. Елбасан дере в Крумовица. По този начин е укрепен и защитен както главният път, изложен на риск от подкопаване при високи води, така и жителите на селото и собствениците на земеделски земи в района. По проекта е изградена и  подпорна стена на р. Джебелска край село Тютюнче. Тя ще защитава редица жилищни сгради, изложени на риск от срутване при прииждане на реката. Дейностите приключиха в края на месец ноември.

В област Смолян по проекта са вложени малко над 2,5 млн. лв. С част от тях е финансирана подпорна стена по десния бряг на р. Черна (основен приток на река Арда) на ул. „Петър Берон“ в град Смолян. Така е възстановена и укрепена главната пътна комуникация на града, почистено е речното корито и е предотвратено бъдещо разрушаване на бреговете, защитавайки живеещите в съседните блокове. С другата част от финансирането е изградена нова и наградена съществуваща стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев”  на гр. Златоград. Нова стоманобетонна стена вече има и по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем.

Над 1,5 млн. лв. са средствата за област Благоевград по проекта. С тях са изградени защитни съоръжения по р. Струма, включващи направа на нови и ремонт на съществуващи прагове по реката, както и нови защитни съоръжения срещу наводнения в близост до Симитли и селата Крупник, Илинденци, Микрево, Българчево, Долно Церово и Рибник и мина  „Ораново“.

Малко над 2 млн. лв. е бюджетът за област Хасково. Средствата ще бъдат вложени в  укрепване на десния бряг на р. Марица при с. Ябълково. Дейностите по изпълнение на съоръженията вече стартираха. Предвижда се да приключат до месец септември догодина.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us