Новини

Нанков: Нов закон за ВиК наесен

Ясно разписани права и задължения, ясна регламентация по отношение на собственост, планиране, изграждане и експлоатация на инфраструктурата, начин на финансиране, повишаване на ефективността на услугата, така че тя да е достъпна като качество и количество предвижда нов Закон за водоснабдяването и канализацията, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусията на тема „За устойчиво развитие на ВиК сектора и достойни работни заплати на работниците и служителите“. Нанков подчерта, че в новия закон се предвижда собствеността и управлението на активите да бъдат ясно аргументирани, като темата за концесиониране в отрасъла не стои на дневен ред.

Предвижда се и специален раздел с конкретни разпоредби за по-опростена процедура за регулиране качеството на услугата при максимална защита на обществения интерес и неотменим праг на социална поносимост, който е 2,5% от средномесечния доход на домакинствата в една област. Възможен вариант е и разделянето на регулаторния орган. В новия закон за ВиК се предвижда да бъдат включени и водни помощи като част от раздела за социалния аспект на услугата. Чрез въвеждането на нови разпоредби трябва да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, ефективност на предоставяните ВиК услуги и социална поносимост на цените, коментира още регионалният заместник-министър.

Нанков коментира, че нивата на стопанисваните от държавните оператори девет язовира за питейно-битово водоснабдяване се поддържат в съответствие с указанията на МОСВ и речните легла в разстояние на 500 м от язовирите са почистени.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us