Новини

Неочаквано много регистрации в малки населени места преди изборите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков сезира министър-председателя акад. Николай Денков за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО) към МРРБ извърши анализ на адресните регистрации при изтичане на срока за регистрация за гласуване по настоящ адрес за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Заключенията от него бяха предоставени на регионалния министър в понеделник, 16 октомври 2023 г. Андрей Цеков своевременно информира министър-председателя за резултатите от извършената проверка от страна на ГРАО. В писмо до акад. Денков, регионалният министър информира, че няма правомощия по Закона за гражданската регистрация да извърши проверка по обстоятелствата – такава може да инициират областните управители по подаден сигнал.

Докладът на ГРАО установи необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места.

В рамките на процеса по подготовка на избирателните списъци е констатирано, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.

Посочените в доклада населени места в общия случай представляват кметства, в които избирателите избират кмет на кметство, като при такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване.

Сред рисковите населени места са с. Сигмен (Карнобат), където при население от 245 жители с право на глас, новорегистрираните по настоящ адрес са 147, а исканията за гласуване по настоящ адрес – 156. В димитровградското село Бодрово при население от 281 пълнолетни жители, новорегистрираните по настоящ адрес са 112, а исканията за гласуване по настоящ адрес – 132. В с. Чирен (Враца) с население 1055 жители с избирателни права, новорегистрираните по настоящ адрес са 319, а постъпилите искания за гласуване по настоящ адрес – 560. В с. Неофит Рилски (Ветрино) с население 1235 с право на глас новорегистрираните по настоящ адрес са 285, а подалите искания за гласуване по настоящ адрес – 482.

Предвид малкото оставащо време до местните избори, регионалният министър сигнализира министър-председателя за констатираната тенденция, както и за законовите разпоредби, според които от правомощията на областните управители е последваща проверка по обстоятелствата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на правомощията си, се грижи за законосъобразно протичане на изборния процес и за осигуряване на честни избори.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us