Новини

НИГГГ към БАН търси главен асистент по земен магнетизъм и гравиметрия

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН обявяви конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“. Срокът за кандидатстване е 2 месеца от обнародването на съобщението в днешния брой 62 на „Държавен вестник“.

Документи и допълнителна информация – в канцеларията на института на адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3 или на телефон 02/979 3322.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us