Новини

Нобел за икономика – за влиянието върху климата

Нобеловата награда за икономически науки за 2018 г. бе присъдена на американеца Уилям Д. Нордхаус „за интегриране на климатичните промени в дългосрочния макроикономически анализ“ и на сънародника му Пол М. Ромър „за интегриране на
технологичните иновации в дългосрочния макроикономически анализ.“
Направените от тях заключения значително разшириха обхват на икономическия анализ чрез изграждане на модели, които обясняват как пазарната икономика взаимодейства с природата.
Двамата лауреати изградиха методи, които отговарят на едни от най-важните и изискващи спешен отговор предизвикателства на нашето време: да бъде съчетан трайният световен икономически растеж в дългосрочна перспектива с благоденствието на населението на планетата, посочва Кралската академия на науките. Двамата ще си поделят наградата от 9 милиона шв. крони.
Уилям Нордхаус е роден през 1941 година. Той работи в Йейлския университет. Интересите на учения са свързани с влиянието на икономическите процеси върху природата и той изучава модела на изчисляване на икономическото благосъстояние като се има предвид „природния капитал.
Професорът от Станфордския университет Пол Ромър, който е роден през 1955 г., е един от основоположниците на новата теория за икономическия растеж, която разглежда кризите като период на нови възможности.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us