Новини

Нобелов лауреат с лекция в БАН днес

Българската академия на науките ще удостои нобеловия лауреат проф. Жерар Муру с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на БАН. Официалната церемония ще се състои днес от 11.00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

След церемонията професор Муру ще изнесе академична лекция на тема „Страстта за екстремна светлина и приложението й в полза нa човечеството“, съобщиха от Академията.
Проф. Жерар Муру работи в областта на лазерната оптика и физиката на електрическите полета. През 2018 година, заедно с Артър Ашкин и Дона Стрикланд, получава Нобелова награда за физика „за фундаментални открития в областта на лазерната физика“. Един от най-значимите му приноси за развитието на лазерната физика в Европа и в България е създаването на проекта „Екстремна светлина“ – ELI (Extreme Light Infrastructure), по който са изградени няколко лазерни центрове в Европа. Благодарение на неговата активна работа с Европейската комисия ELI „Екстремна светлина“ вече е призната като нова научноизследователска инфраструктура от общоевропейски интерес и част от Европейската пътна карта (ESFRI).

Проф. Муру има изключителни заслуги за включването на България в паневропейската научна структура ELI – „Екстремна светлина“. С цел участието на български изследователски центрове в основната изследователска фаза на този европейски проект беше създаден консорциум от научни организации и университети – ELI ERIC-BG, които са водещи в изследванията по лазерна физика в България. Това са Институтът по електроника на БАН – водеща организация, Институтът по физика на твърдо тяло на БАН и Физическият факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us