Новини

Нотариусите вече ще заверяват и преводи на чуждестранни документи

Нотариусите ще могат да заверяват подписа на преводач на документи от чужбина. Това предвиждат приети от Министерския съвет промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Досега тази заверка ставаше само в централното управление на Министерството на външните работи (МВнР) в София, в службата „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ във ведомството.

Приетите промени предвиждат заверки да могат да правят всички нотариуси в страната, като за гарантиране на правната сигурност преводачът ще се легитимира с документ от МВнР, че е вписан в списъка на физически лица, извършващи преводи на документи и други книжа. За новата услуга нотариусите ще събират такса от 6 лв., за разлика от досегашната такса от 15 лв. за МВнР.

Външно министерство ще продължи да извършва заверки, ако такива се изискват или се приемат от държавата, пред която ще послужат.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us