Новини

Нов старт на конкурса за площад „Света Неделя“

Столична община обяви отново конкурса за градоустройството на площад „Света Неделя“ и прилежащите му публични пространства. Процедурата е публикувана в профила на купувача на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична Община и е с предмет: „Ограничен конкурс за проект по ЗОП с предмет Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София“.

Условията в рестартирания конкурс са значително по-облекчени. Кандидатите трябва да разполагат с екип, състоящ се от ръководител на екипа – архитект; урбанист; експерт – недвижимо културно наследство със специалност архитектура или археология; ландшафтен архитект и архитект. Освен това през последните 10 /десет/ години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, кандидатите следва да са изпълнили минимум една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

В първоначално обявения си вид конкурсът срещна недоволство в общественото пространство и професионалните организации заради много ограничаващите условия, изискващи голям оборот и обем на сходни обекти. Камарата на архитектите в България тогава се обяви против условията и след няколко писма към Столична община процедурата бе спряна.

Заявления за новобявения конкурс за площад „Света Неделя“ ще се приемат до 8 май 2019 г. До най-много 11 участници ще бъдат изпратени покани за разработки на проекти.

Пълна информация за начина на кандидатстване и условията на конкурса се намират на интернет страницата https://svetanedelya.com/ и в профила на купувача на НАГ (СО).

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us