Новини

Нов ускорител в Германия ще търси кварки

Германия ще пусне в експлоатация строящият се в момента изследователски ускорителен комплекс FAIR през 2022 г. Система може да се сравни с Големия адронен колайдер на ЦЕРН.

Според директора на немския Институт за ядрена физика Джеймс Ритман, една от целите на ускорителя ще бъде търсенето на нови елементарни частици, които по-рано не можеха да бъдат открити експериментално.

„С помощта на уравнението на Айнщайн Е=mc2 ние се опитваме да преобразим енергията на сблъсъка на частиците в маса и по този начин да получим нови частици. За някои от тях ние знаем с точност, че те съществуват, а има и такива, в чието съществуване не сме уверени“, сподели Ритман.

Учените се надяват да получат и фундаменталните частици кварки. Те се намират в свързано състояние и никой досега не ги е добивал отделно. Това ще бъде една от задачите на ускорителя FAIR.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us