Новини

Нов живот в Слънчевата система – само на геологически активни планети

Нов живот може да се появи на космически тела само ако са геологически активни. Такова е заключението на китайски астрофизици, според които планети и луни, покрити с воден лед, могат да загубят цялото количество вода, която е нужна за появата на организми.
Досега се смяташе, че в далечно бъдеще обекти, като например сатурновата луна Енцелад и юпитеровата луна Европа, могат да станат подходящи за зараждане на живот, като ледената им покривка се стопи и се появят морета и океани. Учените създали модели на еволюцията на климата на ледени тела и се оказало се, че енергията, която е нужна за стопяването на големи количества лед, ще доведе също до водни изпарения и в резултат Енцелад и Европа ще заприличат на безжизнена пустош, сходна с Марс и Венера. За да се избегне тази възможност, са нужни вулканични процеси, при които атмосферата се изпълва с парникови газове. Те могат да допринесат за постепенно затопляне на луните и стабилизиране на климата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us