Новини

Нова наредба ще определя начина за измерване, отчитане и плащане на ВиК услугите

В портала за обществени консултации е публикувана за обсъждане нова Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с която ще се отмени сега действащата Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена на основание чл. 135, ал. 1, т. 15 от Закона за водите и чл. 84, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Коментари и становища се приемат до 23.10.2018 г.

Новите текстове предвиждат по-строги санкции при кражба на вода. В сградите в режим на етажна собственост общото потребление на вода ще се разпределя поравно между самостоятелните обекти в сградата или имота. Това ще се осъществява в случаите, когато всички потребители са изрядни, с изправни водомери, и са осигурили достъп за реален отчет през последните 12 месеца. В противен случай общо потребената вода ще се плаща от тези, които нямат водомери или не са осигурили достъп за отчитането им.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Водата на Земята е дошла от астероиди
  Водата на Земята е дошла от астероиди

  Анализът на състава на пробите от материя, донесени на Земята от астероида Рюгу в рамките на японска космическа мисия, подкрепя теорията за извънземен произход на

 • Използват карти извън контекст за дезинформация
  Използват карти извън контекст за дезинформация

  Климатоскептиците откриха ново средство за разпространение в социалните мрежи на съмненията в теорията за климатичните промени: като публикуват извадени от контекста метеорологични карти, навеждащи към

 • Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега
  Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството от служебния кабинет арх. Иван Шишков назначи Иво Иванов за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Иво

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us