Новини

Нова наредба ще урежда придобиването на юридическа правоспособност

В днешния брой 13 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност. С нея се урежда необходимия стаж за придобиване на юридическа правоспособност, като той ще бъде 2 месеца общ и 4 месеца професионален.

Според новата наредба кандидат-юристите ще могат да полагат изпит два пъти в годината – през април и октомври, а при над 200 кандидати са възможни и допълнителни дати. Явяването ще става след предварително подадено заявление. Изпитът е разделен в две части – решаване на тест и казус. Бъдещите юристи ще трябва да имат положителна оценка и на двете части.

Новата наредба влиза в сила от 1 януари 2020 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us